socialne siete
+

ROZPIS PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK VO VÝTVARNOM, TANEČNOM A LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022