socialne siete
+

Bc. Jana Bohucká

Bc. Jana Bohucká

pozícia: učiteľka
odbor: hudobný odbor
nástroje: Klavír, Organ, Hudobná náuka