socialne siete
+

Mgr. Lenka Parižová

Mgr. Lenka Parižová

pozícia: učiteľka
odbor: hudobný odbor
nástroje: Husle