socialne siete

Mgr. Lenka Parižová

Mgr. Lenka Parižová

pozícia: učiteľka
odbor: hudobný odbor
nástroje: Husle