socialne siete

Mgr. Lucia Polťáková

Mgr. Lucia Polťáková

odbor: výtvarný odbor
pozícia: učiteľka