socialne siete
+

Mgr. Lucia Polťáková

Mgr. Lucia Polťáková

odbor: výtvarný odbor
pozícia: učiteľka