socialne siete
+

Michaela Stroková, DiS. art.

Michaela Stroková, DiS. art.

pozícia: učiteľka
odbor: hudobný odbor
nástroje: Husle