socialne siete
+

PRIJÍMACIE SKÚŠKY - ŠKOLSKÝ ROK 2022/23

Vážení rodičia, milí žiaci, v mesiaci máj 2022 pripravujeme na našej škole prijímacie skúšky. Ak máte záujem o štúdium, preštudujte si informácie o tom, ako budú prijímacie skúšky prebiehať v jednotlivých odboroch. Tešíme sa na vás!

 

Informácie

Tlačivá