socialne siete
+

PRIJÍMACIE SKÚŠKY - ŠKOLSKÝ ROK 2023/24

Vážení rodičia, milí žiaci, v mesiaci máj 2023 pripravujeme na našej škole prijímacie skúšky. Ak máte záujem o štúdium, preštudujte si informácie o tom, ako budú prijímacie skúšky prebiehať v jednotlivých odboroch. Tešíme sa na vás!

PRIHLÁŠKA

Informácie