OD PRAVEKU PO RENESANCIU

PaedDr. Eva Dzurková

Prečítaj si úvodný text. Potom už bude pre teba hračkou nájsť správne odpovede :-)

PREJDIME SA STOROČIAMI - poznáš dobre jednotlivé obdobia?


Pri prechádzke po minulosti sme sa stretli s hudbou od praveku až po renesanciu.
Prv, než sa dostaneme do baroka, vyskúšaj sa.
Priraď k typickému znaku alebo hudobnej ukážke, ku ktorému z historických období dejín hudby patrí.
VEĽA ÚSPECHOV!
14. - 16. storočie = Seikilova pieseň = primitívne tanečné kroky = vysoké spoločenské postavenie umelca =
hudba na olympijských hrách = gregoriánsky chorál = Orlando di Lasso: Echo = rytmus - najdôležitejší výrazový prostriedok =
lýra, kithara, aulos = Hospodine, pomiluj ny = vokálna polyfónia, čiže mnohohlas = obradová funkcia hudby =
tanec pavana = prevaha cirkevnej hudby = Ars nova = 5.- zač.15.storočia =