socialne siete
+

Mgr. Alžbeta Kriššová

Mgr. Alžbeta Kriššová

pozícia: učiteľka
odbor: hudobný odbor
nástroje: Klavír, Organ