socialne siete
+
gitara

Lit. - dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou.

Učitelia literárno - dramatického odboru