socialne siete
Oznam

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva má Základná umelecká škola  možnosť, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ od 08.02.2021. 

+

Kontakt

Riaditeľ školy Mgr. Tomáš Buc

Adresa:
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka
Ul. Hattalova 367/15
02901 Námestovo