socialne siete
+

Kontakt

Riaditeľ školy Mgr. Tomáš Buc

Adresa:
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka
Ul. Hattalova 367/15
02901 Námestovo