socialne siete
Oznam

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva má Základná umelecká škola  možnosť, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ od 08.02.2021. 

+

Pedagogický zbor

Mgr. Tomáš Buc Mgr. Tomáš Buc
Mgr. Tomáš Buc
riaditeľ školy hudobný odbor
Mgr. Eva Dvorštiaková Mgr. Eva Dvorštiaková
Mgr. Eva Dvorštiaková
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Matúš Gogolák Mgr. Matúš Gogolák
Mgr. Matúš Gogolák
učiteľ hudobný odbor
PaedDr. Peter Kozoň PaedDr. Peter Kozoň
PaedDr. Peter Kozoň
učiteľ hudobný odbor
Alexander Očkaják, DiS. art. Alexander Očkaják, DiS. art.
Alexander Očkaják, DiS. art.
učiteľ hudobný odbor
PhDr. Florián Pilarčík PhDr. Florián Pilarčík
PhDr. Florián Pilarčík
učiteľ hudobný odbor
Mgr. art. Damien Pons Mgr. art. Damien Pons
Mgr. art. Damien Pons
učiteľ hudobný odbor
Mgr. art. Mária Ponsová Mgr. art. Mária Ponsová
Mgr. art. Mária Ponsová
učiteľ hudobný odbor
František Adamčák František Adamčák
František Adamčák
učiteľ hudobný odbor
Bc. Jana Bohucká Bc. Jana Bohucká
Bc. Jana Bohucká
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Tomáš Buc, DiS. art. ml. Mgr. Tomáš Buc, DiS. art. ml.
Mgr. Tomáš Buc, DiS. art. ml.
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Eva Bucová Mgr. Eva Bucová
Mgr. Eva Bucová
učiteľ hudobný odbor
Jozef Dobák Jozef Dobák
Jozef Dobák
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Katarína Graňáková, DiS. art. Mgr. Katarína Graňáková, DiS. art.
Mgr. Katarína Graňáková, DiS. art.
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Júlia Habovštiaková Mgr. Júlia Habovštiaková
Mgr. Júlia Habovštiaková
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Emília Janotková Mgr. Emília Janotková
Mgr. Emília Janotková
učiteľ hudobný odbor
PaedDr. Eva Kapičáková PaedDr. Eva Kapičáková
PaedDr. Eva Kapičáková
učiteľ hudobný odbor
Bc. Andrea Kormaňáková, DiS. art. Bc. Andrea Kormaňáková, DiS. art.
Bc. Andrea Kormaňáková, DiS. art.
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Mária Kvaková Mgr. Mária Kvaková
Mgr. Mária Kvaková
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Alžbeta Kriššová Mgr. Alžbeta Kriššová
Mgr. Alžbeta Kriššová
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Katarína Namislovská Mgr. Katarína Namislovská
Mgr. Katarína Namislovská
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Daniela Nezníková Mgr. Daniela Nezníková
Mgr. Daniela Nezníková
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Mária Vojtašáková DiS. art. Mgr. Mária Vojtašáková DiS. art.
Mgr. Mária Vojtašáková DiS. art.
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Art. Peter Cigaňák Mgr. Art. Peter Cigaňák
Mgr. Art. Peter Cigaňák
učiteľ hudobný odbor
Milan Gebura, DiS. Art. Milan Gebura, DiS. Art.
Milan Gebura, DiS. Art.
učiteľ hudobný odbor
Ing. Dominik Olexa, DiS. art. Ing. Dominik Olexa, DiS. art.
Ing. Dominik Olexa, DiS. art.
učiteľ hudobný odbor
Ján Svajčík, DiS. art. Ján Svajčík, DiS. art.
Ján Svajčík, DiS. art.
učiteľ hudobný odbor
Lenka Terézia Čičová Lenka Terézia Čičová
Lenka Terézia Čičová
učiteľ hudobný odbor
Michal Ďaďo Michal Ďaďo
Michal Ďaďo
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Janka Kučková Mgr. Janka Kučková
Mgr. Janka Kučková
učiteľ hudobný odbor
Peter Kučka Peter Kučka
Peter Kučka
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Lenka Parižová Mgr. Lenka Parižová
Mgr. Lenka Parižová
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Ľubomíra Puchelová, PhD. Mgr. Ľubomíra Puchelová, PhD.
Mgr. Ľubomíra Puchelová, PhD.
učiteľ hudobný odbor
Michaela Stroková, DiS. art. Michaela Stroková, DiS. art.
Michaela Stroková, DiS. art.
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Eva Bucová Mgr. Eva Bucová
Mgr. Eva Bucová
učiteľ hudobný odbor
Mgr. Daniela Čierniková Mgr. Daniela Čierniková
Mgr. Daniela Čierniková
učiteľ hudobný odbor