socialne siete
+

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/25

Vážení rodičia, milí žiaci, v mesiacoch máj a jún pripravujeme na našej škole prijímacie skúšky. Ak máte záujem o štúdium, preštudujte si informácie o tom, ako budú prijímacie skúšky prebiehať v jednotlivých odboroch. Tešíme sa na vás!

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Informácie