socialne siete
+
gitaragitara

Hudobný odbor

Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobných zoskupení a kapiel. 

 

Vyučovacie hodiny

AKORDEÓN


 • Mgr. Eva Dvorštiaková
 • Alexander Očkaják, DiS. art.
 • Mgr. art. Damien Pons
 • Mgr. art. Mária Ponsová

HELIGÓNKA


 

 

 • PaedDr. Peter Kozoň
 • Alexander Očkaják, DiS. art.
 • Mgr. art. Damien Pons
 • Mgr. art. Mária Ponsová
 • Roman Špilák, DiS. art. 
 • Mgr. Matúš Gogolák 
 • Erika Vonšáková DiS. art. 

GITARA


 • Mgr. art. Peter Cigaňák
 • Milan Gebura, DiS. art.
 • Ing. Dominik Olexa, DiS. art.
 • Ján Svajčík, DiS. art.
 • Roman Špilák, DiS. art.

HUSLE


 

 

 • Mgr. Ľubomíra Puchelová PhD.
 • Mgr. Lenka Parižová 
 • Mgr. Michaela Václavová
 • Mgr. Janka Kučková
 • Patrícia Kurtulíkova DiS. art. 
 • Peter Kučka 

SPEV


 • Mgr. Eva Bucová
 • Mgr. Daniela Čierniková

BICIE NÁSTROJE


 • Mgr. Michal Puchel, DiS. art. 

DYCHOVÉ NÁSTROJE


 • Mgr. Martin Namislovský

HUDOBNÁ NÁUKA


 

 • Mgr. Eva Bucová
 • Mgr. Matúš Gogolák
 • Mgr. Mária Gočalová 
 • Mgr. Emília Janotková
 • Mgr. Eva Matisová
 • Mgr. Katarína Namislovská
 • Mgr. Daniela Nezníková
 • Mgr. Michaela Kruželová 
 • Laura Stopjaková

ORGAN


 • Mgr. Miroslav Bohucký 
 • Mgr. Júlia Habovštiaková 
 • Mgr.art. Marek Troják DiS. art. 


 •  

KLAVÍR


 

 • Mgr. Miroslav Bohucký 
 • Tomáš Buc, DiS. art., ml.
 • Mgr. Tomáš Buc, st.
 • Mgr. Eva Bucová 
 • Mgr. Katarína Graňáková, DiS. art.
 • Mgr. Júlia Habovštiaková
 • Mgr. Emília Janotková
 • PaedDr. Eva Kapičáková
 • Mgr. Andrea Kormaňáková, DiS. art.
 • Mgr. Mária Kvaková
 • Mgr. Alžbeta Kriššová 
 • Mgr. Katarína Namislovská
 • Mgr. Daniela Nezníková
 • Mgr. Mária Vojtašáková DiS. art. 
 • Mgr. Marek Trojak DiS. art.