socialne siete
Oznam

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva má Základná umelecká škola  možnosť, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ od 08.02.2021. 

+
gitaragitara

Hudobný odbor

Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobných zoskupení a kapiel. 

 

Vyučovacie hodiny

AKORDEÓN, HELIGÓNKA


 • Mgr. Eva Dvorštiaková
 • Mgr. Mária Gočalová 
 • Mgr. Matúš Gogolák
 • PaedDr. Peter Kozoň
 • Alexander Očkaják, DiS. art.
 • PhDr. Florián Pilarčík
 • Mgr. art. Damien Pons
 • Mgr. art. Mária Ponsová

KLAVÍR, ORGAN


 • František Adamčák
 • Bc. Jana Bohucká
 • Tomáš Buc, DiS. art., ml.
 • Mgr. Tomáš Buc, st.
 • Mgr. Eva Bucová
 • Jozef Dobák
 • Mgr. Katarína Graňáková, DiS. art.
 • Mgr. Júlia Habovštiaková
 • Mgr. Emília Janotková
 • PaedDr. Eva Kapičáková
 • Bc. Andrea Kormaňáková, DiS. art.
 • Mgr. Mária Kvaková
 • Mgr. Alžbeta Kriššová 
 • Mgr. Katarína Namislovská
 • Mgr. Daniela Nezníková
 • Mgr. Mária Vojtašáková DiS. art. 

GITARA


 • Mgr. art. Peter Cigaňák
 • Milan Gebura, DiS. art.
 • Ing. Dominik Olexa, DiS. art.
 • Ján Svajčík, DiS. art.
 • Roman Špilák DiS. art.

HUSLE


 • Lenka Terézia Čičová
 • Michal Ďaďo
 • Mgr. Janka Kučková
 • Peter Kučka
 • Mgr. Lenka Parižová 
 • Mgr. Ľubomíra Puchelová, PhD.
 • Michaela Žatkuliak, DiS. art.

SPEV


 • Mgr. Eva Bucová
 • Mgr. Daniela Čierniková

BICIE NÁSTROJE


 • Mgr. Michal Puchel DiS. art. 

DYCHOVÉ NÁSTROJE


 • Mgr. Martin Namislovský

HUDOBNÁ NÁUKA


 

 • Mgr. Eva Bucová
 • Mgr. Matúš Gogolák
 • Mgr. Mária Gočalová 
 • Mgr. Emília Janotková
 • Mgr. Eva Matisová
 • Mgr. Katarína Namislovská
 • Mgr. Daniela Nezníková
 • Laura Stopjaková