socialne siete
Oznam

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva má Základná umelecká škola  možnosť, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ od 08.02.2021. 

+

O nás

Sme plne organizovaná štátna umelecká škola s právnou subjektivitou, ktorá poskytuje umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Cieľom našej školy je odborným, ale hlavne láskavým prístupom kvalifikovaných pedagógov rozvíjať v deťoch ich schopnosti, nadanie a zručnosti a vychovávať z nich mladých umelcov vo všetkých našich odboroch.

O vysokej úrovni vzdelania, ktoré poskytujeme našim žiakom, hovoria nielen úspechy na medzinárodných a celoštátnych súťažiach a uplatnenie našich absolventov v umeleckých profesiách, ale aj počet 1060 žiakov, ktorí našu školu navštevujú.