socialne siete
+

O nás

Sme plne organizovaná štátna umelecká škola s právnou subjektivitou, ktorá poskytuje umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Cieľom našej školy je odborným, ale hlavne láskavým prístupom kvalifikovaných pedagógov rozvíjať v deťoch ich schopnosti, nadanie a zručnosti a vychovávať z nich mladých umelcov vo všetkých našich odboroch.

O vysokej úrovni vzdelania, ktoré poskytujeme našim žiakom, hovoria nielen úspechy na medzinárodných a celoštátnych súťažiach a uplatnenie našich absolventov v umeleckých profesiách, ale aj počet 1060 žiakov, ktorí našu školu navštevujú.