socialne siete
+
gitara

Tanečný odbor

Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie.

Učitelia tanečného odboru