socialne siete
Oznam

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva má Základná umelecká škola  možnosť, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ od 08.02.2021. 

+

Novinky

26.11.2020

Viva Talent Festival 2020

V mesiaci november sa Základná umelecká škola I. Kolčáka v Námestove žúčastnila 5-tého jubilejného bienále medzinárodného multižánrového festivalu detskej a mládežníckej tvorivosti Viva Talent Festival 2020. Pôvodný termín súťaže sa mal konať v marci 2020 v Košiciach, avšak z dôvodu pandemickej situácie sa presunul na jeseň a napokon celá súťaž prebehla v online forme.

viac info
30.10.2020

MEDZINÁRODNÁ DETSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE /CZE

Do medzinárodnej výtvarnej súťaže konajúcej sa každý rok, sa zapojili aj žiaci našej školy. Vo veľkej medzinárodnej konkurencii tohtoročného ročníka sa umiestnil Marko Metes a v kombinovanej technike mu bolo udelené čestné uznanie. Gratulujeme

viac info
27.10.2020

Umiestnenie vo výtvarnej súťaží žiakov základnej školy

Vážení rodičia, milí žiaci. Pozývame Vás na otvorenie nového školského roka 2. septembra 2020 od 12:00 hod. na všetkých pobočkách alebo vid. nižšie - Podľa pobočiek.

viac info
26.10.2020

Klavírny seminár

V marci sa na našej škole uskutočnil klavírny seminár, pod vedením pána profesora Mgr.art. Michaela Berkiho, klaviristu, korepetítora zo žilinského Konzervatória. Na otvorených hodinách boli prítomní učitelia klavírneho oddelenia spolu so svojimi žiakmi.

viac info
26.10.2020

Začiatok školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci. Pozývame Vás na otvorenie nového školského roka 2. septembra 2020 od 12:00 hod. na všetkých pobočkách,

viac info