socialne siete
+

Mgr. Janka Kučková

Mgr. Janka Kučková

pozícia: učiteľka
odbor: hudobný odbor
nástroje: Husle