socialne siete
+

novinky

Materiály na samoštúdium

Galéria

prejsť na galériu

Elokované pracoviská

Námestovo (ul. Hattalova)

hudobný odbor


V hudobnom odbore sa vyučuje:

 • Hra na klavíri 
 • Hra na husliach
 • Hra na gitare
 • Hra na heligónke 
 • Hra na akordeóne  
 • Hra na dychové nástroje 
 • Spev 

Námestovo ( v budove ZŠ na ulici Slnečná )

hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor


 • Výtvarný odbor
 • Tanečný odbor 
 • Literárno-dramatický odbor 

V hudobnom odbore sa vyučuje:

 • Hra na klavíri 
 • Hra na husliach 
 • Hra na bicích nástrojoch 

Rabča ( v budove ZŠ )

hudobný a výtvarný odbor


 • Výtvarný odbor   

V hudobnom odbore sa vyučuje:

 • Hra na klavíri 
 • Hra na heligónke
 • Hra na akordeón

Oravské Veselé ( v budove ZŠ )

hudobný, výtvarný a tanečný odbor


 • Výtvarný odbor 

V hudobnom odbore sa vyučuje:

 • Hra na klavíri 
 • Hra na gitare
 • Hra na heligónke
 • Hra na akordeón

Mútne ( v budove ZŠ )

hudobný a výtvarný odbor


 • Výtvarný odbor 

V hudobnom odbore sa vyučuje:

 • Hra na klavíri
 • Hra na akordeón
 • Hra na heligónke
 • Hra na husliach 
 • Hra na gitare 

Oravská Polhora ( v budove ZŠ )

hudobný odbor


V hudobnom odbore sa vyučuje:

 • Hra na husliach 
 • Hra na klavíri
 • Hra na akordeón
 • Hra na gitare