socialne siete
Oznam

Dištančné vyučovanie

S účinnosťou od 26.októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.
Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou/online/. Vyučujúci budú rodičov a žiakov kontaktovať a poskytnú im všetky potrebné informácie a pokyny. Rodičov a žiakov prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania!!
Ďakujeme za pochopenie.      

+

novinky

Materiály na samoštúdium

Galéria

prejsť na galériu

Elokované pracoviská