socialne siete
+

HUDOBNÁ BIELA ORAVA 2023

V dňoch 25. - 27. apríla zorganizovala naša škola tradičnú interpretačnú súťaž pod názvom Hudobná Biela Orava. Dvanásteho ročníka sa zúčastnilo množstvo šikovných mladých umelcov, ktorí si mohli porovnať svoje zručnosti v hre na klavíri, husliach, akordeóne, heligónke a gitare.

Celkové výsledky súťaže Hudobná Biela Orava 2023:

Umiestnenia našich žiakov na súťaži Hudobná Biela Orava 2023

Fotodokumentáciu z podujatia nájdete v sekcii GALÉRIA.