socialne siete
+

Klavírny seminár

V marci sa na našej škole uskutočnil klavírny seminár.

Pod  vedením pána profesora Mgr.art. Michaela Berkiho, klaviristu, korepetítora zo žilinského Konzervatória. Na otvorených hodinách boli prítomní učitelia klavírneho oddelenia spolu so svojimi žiakmi.