socialne siete
Oznam

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva má Základná umelecká škola  možnosť, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ od 08.02.2021. 

+

Klavírny seminár

V marci sa na našej škole uskutočnil klavírny seminár, pod vedením pána profesora Mgr.art. Michaela Berkiho, klaviristu, korepetítora zo žilinského Konzervatória. Na otvorených hodinách boli prítomní učitelia klavírneho oddelenia spolu so svojimi žiakmi.