socialne siete
+

ZÁPIS PRIJATÝCH ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Vážení rodičia, zápis prijatých žiakov na štúdium sa uskutoční v jednotlivých odboroch nasledovne:

 

 • Výtvarný odbor - Námestovo: 3. 9. 2021 o 13.00 hod.
 • Výtvarný odbor - Rabča: 6. 9. 2021 o 12.10 hod.
 • Výtvarný odbor - Zákamenné: 3. 9. 2021 o 12.15 hod.
 • Výtvarný odbor - Or. Veselé: 2. 9. 2021 od 11.00-14.00 hod.
 • Výtvarný odbor - Mútne: 3. 9. 2021 od 11.00-14.00 hod.

 

 • Hudobný odbor - Námestovo: 7. 9. 2021  o 15.00 hod.
 • Hudobný odbor – Or. Polhora: 6. 9. 2021 o 14.00 hod.
 • Hudobný odbor - Rabča: 2. 9. 2021 o 13.00 hod
 • Hudobný odbor - Mútne: 7. 9. 2021 o 15.00 hod.
 • Hudobný odbor - Or. Veselé: 8. 9. 2021 o 15.00 hod.

 

 • Literárno-dramatický odbor - Námestovo: 2. 9. 2021 o 14.00 hod.

 

Tešíme sa na Vás :-)