socialne siete
+

Mgr. Ľubomíra Puchelová, PhD., DiS. art.

Mgr. Ľubomíra Puchelová, PhD., DiS. art.

pozícia: učiteľka
odbor: hudobný odbor
nástroje: Husle