socialne siete
+

Mgr. Mária Vojtašáková, DiS. art.

Mgr. Mária Vojtašáková, DiS. art.

pozícia: učiteľka
odbor: hudobný odbor
nástroje: Klavír, Organ