socialne siete
+

PaedDr. Peter Kozoň

PaedDr. Peter Kozoň

pozícia: učiteľ
odbor: hudobný odbor
nástroje: Akordeón, Heligónka