socialne siete

ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU (ZŠ SLNEČNÁ, ZŠ ZÁKAMENNÉ)